Ledige stillinger


Vil du jobbe sammen med oss i Aktifys?

AktiFys AS søker manuellterapeut/fysioterapeut fra 01.01.21

Ønskelige kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent fysioterapeut, helst med master i manuellterapi eller tilsvarende Bred fysioterapi-faglig kunnskap og bakgrunn
Erfaring fra privatpraksis og ulike gruppebehandlinger Kompetanse innen kvinnehelse.
Evne til en helhetlig tankegang og tilnærming til pasienten.
Faglig engasjement, selvstendighet og fleksibilitet.

En god team-arbeider:
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Gode språkferdigheter, skriftlige og muntlige, i norsk og engelsk. Krav om bestått Bergenstest- Minimum B2 nivå.
Personlig egnethet tillegges stor betydning.

Vi er til sammen 8 fysio-/manuellterapeuter. Du vil disponere eget kontor, pc med bl.a. felles journalsystem (Physica) og ha tilgang til to treningssaler.
AktiFys ligger i en bydel med et stort mangfold i populasjonen. Det er viktig at du evner å møte ulike mennesker, mange med sammensatte problemer, og at du evner å tilpasse tiltak individuelt ut fra hver enkelts behov.

Andre opplysninger:
Stillingen er en 100% stilling, minimum 32,5 timers kurativt arbeid i uken. Du vil ha disposisjonsrett til et 50% institutt-bundet driftstilskudd.
Politiattest er påkrevet.
Tiltredelse: 01.01.21.
Søknad og CV sendes på e-post til matswiheden@me.com

Kontaktperson: Mats Wiheden, mobil 924 28 399