Behandlinger


Vi har tverrfaglig samarbeid, lang erfaring og er godt utstyrt for variert behandling og aktiv rehabilitering. Vi har to treningssaler, og tilstreber en aktiv tilnærming med aktiv deltagelse fra pasienten.
Vi har erfarne fysioterapeuter og manuellterapeuter med god bredde hva angår kompetanse, erfaring, etter- og videreutdanning. Dette gjør at vi kan tilby godt individuelt tilpassede tiltak for behandling og rehabilitering.


Fysioterapi


Våre fysioterapeuter undersøker og behandler alle typer muskel-/skjelettlidelser, reumatiske, ortopediske og nevrologiske lidelser. Tiltak og behandlingsmetoder varierer og tilpasses hver enkelt pasient. Vi tilstreber å ha en kunnskapsbasert tilnærming for valg av tiltak.


Manuellterapi


Våre manuellterapeuter er fysioterapeuter med en klinisk master i muskel- og skjelettsystemet. De undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.

Alle våre manuellterapauter er også primærkontakter


Gruppetimer


AktiFys har et godt utvalg av gruppetimer, og behandling i grupper, i våre to treningssaler. Gruppetimene består hovedsaklig av øvelser for styrke, bevegelighet, balanse og koordinasjon.


Ultralyddiagnostikk


Ultralyd gjør det mulig for fysioterapeuten å se inn mot knokler og ledd. Dette gjør det lettere å stille en presis diagnose, differensialdiagnostisere og vurdere aktuelle tiltak.


Akupunktur/IMS


Vi utfører klassisk kinesisk akupunktur, intramuskulær stimulering (IMS) og triggerpunktsbehandling for alle aktuelle plager.


Primærkontakt


Alle våre manuellterapeuter er også primærkontakter. Manuellterapeuter fungerer som et kompliment til fastlegen når det gjelder problemer tilknyttet muskel-/ skjelettsystemet. De kan henvise til spesialisthelsetjenesten og til bildediagnostikk, som røntgen, CT og MR. De kan også sykmelde pasienter for muskel-/skjelettlidelser i inntil 12 uker.